12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 48. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

https://derskitaplaricevaplari.blogspot.com/2019/09/12-snf-ilke-yaynlar-turk-dili-ve_55.html

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

1. Talikacılık hakkında araştırma yapınız. Geçmişten geleceğe yaşayan kültür mirasımız açısından bu zanaatın Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne dâhil edilmesi hakkında arkadaşlarınızı bilgilendiriniz.

Cevap:Rusça, “telega” kelimesinden gelen talika, yük taşımak için kullanılan, genellikle tek at tarafından çekilen, dört tekerlekli bir at arabası çeşididir. Hafif bir malzeme olan ahşap ve aşınmaya karşı dayanıklı olan demirin birlikte kullanılması ile meydana getirilen talikaların, yaylı ve üstü kapalı modelleri bulunmaktadır. Talikalarda iniş binişler arabanın arkasına dayanan bir merdivenle yapılır. Yük taşımak için yapılan, “tabla” veya “sandık” adı verilen bölüm, yörelere göre boyut ve biçim yönünden farklılık gösterir. Bu farklılık, yapan ustanın yorumuna veya taşınacak yükün niteliğine göre değişir. Bu bölümde dört veya altı kişi karşılıklı iki sıraya oturabilir.

2. Adalet Ağaoğlu’a ait Karanfilsiz adlı sesli hikâyeyi Genel Ağ ortamından sınıfınızda etkileşimli tahtadan dinleyiniz.

Cevap: Bu etkinliği sınıfta öğretmeniniz ile yapmalısınız.

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 48. Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLKE YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 47. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

10. Recai Bey, günlük hayat mücadelesi içerisinde ibadetlerini bir an için ihmal etmiştir. Ancak Recai Bey, inançlarının gereğini yerine getiremediği için iç huzursuzluk da yaşamaktadır. Siz, benzer durumları yaşadınız mı? Böylesi durumlarda siz neler hissederdiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: Hayır yaşamadım, çünkü her işin yeri ayrıdır. Çalışmak da yeri gelince ibadettir. O yüzden illa ki namazı da kılayım anlayışım yoktur. Allah zaten insanın içindeki niyeti görür bilir, vatan için çalışmak üretmek söz konusuysa çok da kafama takılmaz.

11. Yazar, metinde kısa cümlelere sıklıkla yer vermiştir. Bu tür cümlelere metinden örnekler gösteriniz. Bu tür cümlelerin kullanımının modern kentteki koşuşturmayla ilişkisini kurunuz.

Cevap: Çünkü modern kentteki koşuşturma insanları her şeyin kestirmesine hızlısına yönlendirmektedir. Mesela konuşma, mesela yemek yeme bile ayaküstü atıştırma şeklindedir. Metinden örnekler ise şöyledir:

“Çekil be adam.”

“Zil çalıyor.”

“Hızla çıktım.”

12. Okuduğunuz hikâyede deyimlere ve atasözlerine örnekler bulunuz. Metindeki deyim ve atasözü kullanımının oranını tespit ediniz. Bu durumu yazarın dil ve anlatım özellikleri açısından değerlendiriniz.

Cevap:

Kırk yılın başı

iri kıyım olmak

zor bela geçmek

Başından aşağı kaynar sular dökülmek

Gözleri kararmak

Aşağıdaki metni okuyunuz. İkindiyi Kılmak metninden, bu metinde ortaya konan tespitleri destekleyecek çıkarımlarda bulununuz.

“1970’li yıllardan sonra köyden, Anadolu’dan kente, İstanbul’a yapılan yoğun göçler, birçok sorunu beraberinde getirir. (…) Kırsal toplumlarda daha sakin, daha samimi bir hava varken kent hayatı kültürel açıdan karmaşık ve mesafeli ilişkilerin hâkim olduğu bir yapıya sahiptir…

Cevap:

Metinde vefat eden İhsan Dayı’nın eşini ziyaret edememe, kadir kıymet bilmeme ile ilgili bölümler yukarıdaki tespite örnek olarak gösterilebilir.

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 47. Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLKE YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 46. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki altı çizili kelimelerin anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.

• “Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.”
• “Makamında olacağını zannetmem, malûm seçimler.”

Cevap:

hamiyetsiz: hamiyet sahibi olmayan, hamiyeti bulunmayan

malûm: belli, bilinen

2. İkindiyi Kılmak adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.

Cevap:

Tema: Hayat pahalılığı içerisinde koşuşturmaca, insanın vefasızlığı

Konu: İnsan hayatının kısa olması, hayat pahalılığından dolayı bir koşuşturmaca içinde yiten ömürler.

3. Okuduğunuz hikâyedeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında yer alan diğer çatışmaları tespit ediniz.

Cevap: Ana çatışma kahramanın aklındaki kılmak istediği ikindi namazıdır. Diğer çatışmalar ise vefat eden İhsan Amcası’nın ardından üzülmesi, bir çocuğun ondan yardım istemesidir.

4. Değerlerine bağlı şekilde yaşamak isteyen insanların kentlerde yaşadıkları sorunlara metinden örnekler gösteriniz. Bunları değerlendiriniz.

Cevap: Barınma ve beslenme sorunu. Mesela köyde et fiyatları uygunken şehirdeki yüksek fiyatlardan dolayı kahramanımız alamıyor. Köyde dost ziyaretleri baş sağlığı dilemeleri daha fazla iken, şehrin koşuşturmacası yüzünden bunlar gerçekleştirilemiyor.

5. Sizce de kent yaşamı, insanın manevi değerlerini yitirmesine yol açıyor mu? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: Bir nebze olsa evet ama tam da öyle diyemeyiz. Sonuçta şehrin kültürü ne kadar kuvvetli olursa olsun köyden gelenler kendi içlerine kapanıp bir şekilde geldikleri yerin insanlarının yanlarına yöresine taşındıkları için eski kültürlerini de devam ettiriyorlar denilebilir.

6. İkindiyi Kılmak metnindeki olay örgüsünü defterinize şema şeklinde çiziniz. Olayların birbirileriyle ilişkisini ve sıralanışını değerlendiriniz.

Cevap: Yazarın okuldan çıkması, yağmurun yağması, Yolda dostlarına uğraması, et kuyruğuna girmesi, çocuğu kurtarmak isterken karakolluk olması.

7. Okuduğunuz metindeki Recai Bey adlı şahsın özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Soruları cevaplayınız.

Cevap:

Recai Bey’in Olay Akışını Etkileyen Özellikleri

Fiziksel Özellikler : Orta yaşlarda, fiziksel olarak çok da güçlü olmayan biri

Psikolojik Özellikler : Kırılgan yapılı, etraftaki her şey onun ruhunda yankı buluyor

Ahlaki Özellikler : Namuslu, kadir kıymet bilen vicdan sahibi

Karakter Özellikleri : Yardımsever, inançlı, safça, herkesin derdine yetişmeye çalışan biri.

Toplumsal Statü : Öğretmendir. Sevilen biri.

a. Recai Bey tip midir yoksa karakter midir?

Cevap: Bence karakterdir. Çünkü andan ana başından geçenler ve düşünceleri hayatı değişimler göstermektedir.

b. Recai Bey tarihsel bir kişilik midir yoksa gerçek bir kişilik midir?

Cevap: Bence gerçek bir kişidir yani gerçek derken gerçek hayattan alınma bir karakterdir yazar bu karakteri gerçek hayattan esinlenerek yeniden kafasında kurgulayarak roman kahramanı haline getirmiştir.

c. Sahip olduğu değerler ile yaşam kaygıları arasında kalan hikâye kahramanının durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Cevap: Zor bir durum Bir tarafta geçmişten gelen alışkanlıkları onun peşini bırakmazken bir yandan ise şehirde yaşamanın zorluğuna koşullarına ayak uydurmaya çalışmaktadır.

8. Okuduğunuz metinde zaman hızlı gelişen, mekân da sürekli değişen bir özellikte verilmiştir. Bu durumun kahramanın ruh hâli üzerinde etkisi var mıdır? Yazarın böyle bir tekniği kullanmasını değerlendiriniz.

Cevap: Çünkü insanoğlunun değişen yaşamını değişen mekanlar ve olaylar üzerinden okura hissettirmek şehrin keşmekeşini hareketliliğini vurgulamak için bu tekniği kullanmış olabilir.

9. Bu hikâyede Mehmet Âkif Ersoy’un Seyfi Baba adlı manzum hikâyesindeki “Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.” mısrasına niçin yer verildiğini değerlendiriniz. Bunun metne katkısı hakkında çıkarımda bulununuz.

Cevap: Çünkü insanlar bazen fakirlikten başkalarının yardımına gidememektedir. Bu durum da insana çok ağır gelebilmektedir. Bu yüzden yazar keşke bazen diyor param olsaydı da hamiyetsizliğe bile razı gelirdim demek istiyor.

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 46. Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLKE YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42

1. Türk sinemasında köyden kente göçü konu edinen filmleri araştırınız. Bu filmlerden sınıf ortamında izlenmeye uygun birisini öğretmeninizle tespit ediniz. Filmi sınıfınızda etkileşimli tahtadan izleyiniz ve eleştiriniz.

Cevap:

Gurbet Kuşları

Köyden İndim Şehre

Keşanlı Ali Destanı

Canım Kardeşim

Gelin

Diyet

Düğün

Sultan

2. Göçün insan ve toplum yaşamına olumsuz etkileri üzerine sınıfınızda kısa tartışmalar yapınız.

Cevap:Göç eden kişiler benliklerini kaybedebiliyorlar
Seyahat esnası bazı aksilikler çıkabiliyor
İki yer arası geçişlerde olaylar çıkmaza varabiliyor
Çok yorucu bir iş olduğu için seyahatteki zorluklarda üstüne katlanıyor

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 42. Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLKE YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ